Statens vegvesen satte i sommer i gang å oppgradere landets tunneler.

Målet er at de innen april 2019 har oppgradert samtlige tunneler langs E6 og mellomriksveiene.

Arbeidet har sammenheng med en EU-forskrift, som krever at samtlige tunneler langs det transeuropeiske veinettet oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå. Det vil si E6 og mellomriksveiene.

Usikkert

De to undersjøiske tunnelene Sløverfjordtunnelen og Nappstraumtunnelen langs E10 i Lofoten, skal etter denne planen tas samtidig med trinn to i prosjektet. Det vil si påbegynnes neste år.

– Dette er utgangspunktet. Men nå hersker det en del usikkerhet rundt om vi må gjøre oss ferdige med tunnelene langs E6 først. Dette har sammenheng med politiske føringer, sier han.

Livik håper å få en avklaring fra Vegdirektoratet rundt nyttår. Først da kan det bli klart hvilket år tunnelene i Lofoten utbedres.

Fauske-Nordkjosbotn

Vegvesenet begynte sør i fylket.

– Vi begynte på Helgeland i sommer, og jobber oss nå mot Fauske. Nå er vi i Saltdalen, forteller prosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen.

Planen for trinn to er strekningen Fauske-Nordkjosbotn, samt Lofoten og Vesterålen.

Muligheten for at tunnelene skyves lenger ut i tid, er ikke ensbetydende med at de er i fullgod stand etter den nye forskriften.

– De er av en sånn karakter at det er nødvendig å oppgradere. Men om vi må vente med dem, så stanser ikke vedlikeholdsarbeidet, sier Livik.

50 tunneler

Vegvesenet skal oppgradere i alt rundt 50 tunneler i Nord-Norge. Vegvesenet sier i sin prosjektbeskrivelse, at de ønsker et mest mulig lik standard på tunnelene, etter endt arbeid.

Parallelt med E6 sør i Nordland, ble også Tromsøysundtunnelen påbegynt utbedret i sommer.