Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Tunnelen til Unstad er på 630 meter, og skal oppgraderes slik at den blir sikrere. I tillegg til frost- og brannsikring med PE-skum og sprøytebetong, skal det elektriske anlegget i tunnelen utbedres.

For å gi entreprenøren mulighet til å jobbe sikkert og effektivt må tunnelen stenges periodevis i perioden 14. mai til 25. juni.

Nattestenging

- Fra 14. mai til 25. juni blir det nattestengt i tidsrommet kl. 22.00-06.00 (neste dag). Nattestengningen gjelder kun på hverdager mandag-lørdag, dvs. at tunellen ikke er stengt natt til søndag. Stengning iverksettes kl. 22.00 på søndagskvelder.I tillegg til nattestengning vil tunnelen i samme periode ha redusert fremkommelighet. Det vil være manuell dirigering av trafikken og stengt i perioder inntil 15 minutter i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 06.00 til 07.00 og fra 19.00 til 22.00, opplyser vegvesenet.

Utrykningskjøretøy kan passere ved behov.

Oppdaterte vegmeldinger finner du på nettsiden 175.no eller ved å ringe telefon 175