Vil ha besøksbidrag i Lofoten – næringsministeren uenig

Torsdag deltok ulike aktører fra turistnæringen og reiselivskommuner i et møte med næringsministeren. Lofotrådet var på plass på møtet, hvor hovedtemaet var overturisme.