Trygve Steen vil selge armbånd til turistene. Pengene skal gå til turisttiltak i Lofoten.

Kan gi millioner til tilrettelegging: Trygve Steen mener Lofoten kan sette i verk et tiltak som kan gi flere millioner i året til tilrettelegging for turister. – Salg av armbånd er en enkel og ubyråkratisk måte å skaffe inntekter på, mener han.

Kan gi millioner til tilrettelegging: Trygve Steen mener Lofoten kan sette i verk et tiltak som kan gi flere millioner i året til tilrettelegging for turister. – Salg av armbånd er en enkel og ubyråkratisk måte å skaffe inntekter på, mener han.

Artikkelen er over 1 år gammel

Trygve Steen mener salg av armbånd kan gi millioner til turisttiltak.

DEL

Nedslitte turstier, tilgrising og forsøpling av populære naturområder. Sommeren 2016 har for alvor satt søkelyset på at Lofoten ikke er godt nok rustet for turiststrømmen som vil besøke et av Norges mest populære reisemål.

– Lofoten har utfordringer, men de er absolutt løsbare. Den største utfordringen er penger til tilretteleggingstiltak og drift av disse, sier Trygve Steen.

Armbånd

Han driver konsulentfirmaet Arktisk Kompetanse, og har blant annet hatt ansvaret for masterplanen for reiselivet i Lofoten. Nå lanserer han en ide i regi av masterplanarbeidet for å skaffe penger til å finansiere tilrettelegging av naturstier, toalett og søppelhandtering: Et spleiselag mellom reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og turister.

Steen vil etablere stiftelsen Lofotnatur med næringslivet i Lofoten som partnere. Hans forslag er at hver aktør går inn med 5000 kroner i startkapital til stiftelsen. Forretningsideen er at stiftelsen skal selge armbånd til turister og andre som vil bidra økonomisk for å finansiere fellesgoder i Lofoten.

– Jeg tenker meg et armbånd lik de som brukes på festivaler. Dette vil være et synlig bevis for giver, og en visuell effekt i form av et armbånd vil også synliggjøre stiftelsen.

Ifølge Steen skal stiftelsen utarbeide en egen logo som skal brukes på armbåndet og annet materiell som den produseres. Tiltak som mottar støtte fra stiftelsen, skal på en tydelig måte vise fram logoen til besøkende.

– Målsettingen er at de besøkende selv skal se og erfare at pengene anvendes til tiltak som den besøkende drar nytte av. Dette vil være helt sentralt for å sikre oppslutning om en slik frivillig ordning.

Fondsstyre

Armbåndet skal selges hos partnerne i stiftelsen. Steens forslag er en pris på 100 kroner, og 200 kroner for en familiepakke.

Inntekten skal disponeres av et fondsstyre som består av Destination Lofoten, Lofoten Friluftsråd, Lofoten Turlag, Lofoten Næringsforening, Lofotrådet og Norsk Landbruksrådgivning Lofoten. Lag, foreninger og andre som planlegger tiltak kan søke om penger fra stiftelsen.

– Dette er en grovskisse som må bearbeides. Hensikten med forslagene er å få på plass en lite byråkratisk og rask løsning som kan løse de økonomiske utfordringene med finansiering av fellesgoder i Lofoten, sier Steen.

– Turistene vil forstå

Selv om kjøp av armbånd blir høyst frivillig, tror Steen det vil være forståelse blant turistene for at Lofoten må finansiere stier og andre tiltak som kommer besøkende til gode.

– Vi må gjøre tiltaket godt kjent gjennom oppslag rundt i Lofoten. Informasjon vil være viktig for å få forståelse for at tilrettelegging er avhengig av penger. Det er ca. en million besøkende i Lofoten. Kjøper ti prosent av disse armbånd har vi ti millioner kroner til fellesgodefinansiering. Kjøper bare 30.000 armbånd har vi likevel tre millioner kroner.

– Er dette et alternativ til ønsket fra Lofoten om turistskatt?

– En eventuell turistskatt er langt fram i tid. Mitt forslag kan gjennomføres i 2017, og gi inntekter til utfordringene Lofoten må løse.

– Spent

Trygve Steen har lansert forslaget for flere næringsaktører i Lofoten.

– Ingen har sagt at det er en dårlig ide. Tanken er at næringslivet i høst inviteres til å tegne intensjonsavtale om å delta i stiftelsen. Det vil gi svar på om forslaget mitt er liv laga. Håpet mitt er at det meste av næringslivet er med. Det er et samlet næringsliv i Lofoten som tjener på turismen, sier Trygve Steen.

Artikkeltags