Partiet Rødt vil at fylkesrådet skal ha en klarere holdning når det gjelder turistfisket i Nordland. I en interpellasjon i fylkestinget, som startet mandag, spør Geir Jørgensen (Rødt) hva fylkesrådet vil gjøre i forhold til økt smugling av fisk.

- Hittil i år har tollvesenet beslaglagt over åtte tonn fiskefilet ved norske grenseoverganger. Dette er fisk som er tatt på land og forsøkt smuglet over grensa av såkalte turistfiskere som oppgir å ha vært på ferie hos oss.

Jørgensen viser i interpellasjonen til at verken høyere bøter eller innføring av registreringsplikt og krav om fangstrapportering ser ut til å redusere smuglingen. Han trekker også fram at mens yrkesfiskere ligger til kai fordi kvoten er oppfisket, boltrer turistfiskerne seg med å ta opp den truete kysttorsken, uer og kveite. Ifølge Jørgensen representerer et økende turistfiske også en økende arealkonflikt.

Han vil blant annet ha svar på om fylkesrådet vil støtte kravet fra Nordland Fylkes Fiskarlag om å forby utførsel av fisk fra turistfisket. Fylkesfiskarlaget vil kun tillate utførsel dersom turistene kan dokumentere at fisken er kjøpt hos fisker eller fiskebruk. Jørgensen viser til at også Norges Kystfiskarlag, Fjordfiskenemnda, Fiskarlaget Nord og fritidsfiskerlag har krevd strengere regulering av turistfisket.