Turistvert Ronny (55): -Vil ikke drive for kreditors regning

Turistvert i Stamsund, Ronny Østrem, åpner ikke Skjærbrygga og hotellet før likviditetslånet, også kjent som «Erna-lånet» er innvilget.