Denne uken ble kommunen varslet om at en eller flere privatpersoner merker turstier på eget initiativ. Ifølge informasjonen som reiseliv-, kultur- og oppvekstkonsulent Ninette Johansen har fått, skal merkingen ha foregått opp mot Munkebu og Hermannsdalstinden. Merket skal være en rød sirkel. Kommunen vet ikke om det er innhentet tillatelse fra grunneier.

– Det kan være gjort med de beste hensikter. Men vi ønsker ikke at privatpersoner tar seg til rette på denne måten. Moskenes kommune og Lofoten Turlag vil gjerne kanalisere ferdselen. Dette handler blant annet om slitasje og sikkerhet i fjellheimen, i tillegg til vedlikehold. Når enkeltpersoner lager egne stier, hvem skal vedlikeholde, spør Johansen.

Ifølge informasjonen til kommunen skal det også planlegges å sette opp kjetting langs stier i fjellet.

– Hvem har da ansvaret dersom det skjer en ulykke? Uvettig merking kan få store konsekvenser, sier Johansen.

Hun viser til at kommunen i løpet av høsten planlegger å skilte tre stier i Moskene. Stiene skal også avmerkes på en informasjonstavle som skal settes opp ved klubbhuset på Sørvågen.

– Det planlegges skilting til Tindstiden, rundt Sørvågenvannet og til Munkebu. Dette samarbeider vi med Lofoten Turlag og Lofoten Friluftsliv om.

I slutten av mai omkom to personer under en fjelltur i området rundt Kirkefjorden i Reinefjorden. Like etter skadet en turist seg etter å ha falt 100 meter i det samme området.