Gå til sidens hovedinnhold

Tyfonene testes onsdag: Varsler akutt fare

Onsdag 9. juni kl. 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "viktig melding - søk informasjon" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg, skriver Sivilforsvaret i en pressemelding.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

Kommentarer til denne saken