Uavklart for problemene i Dreyersgate 77 i Henningsvær

– Jeg kjemper ennå mot kommunen for å få ordnet skader som er oppstått, og få tiltak slik at tungtrafikken ikke påfører grunnmuren min mer skade.