UDI: – Firas er statsborger av Jordan

UDI-kommentar: UDI mener de kan bevise at Firas Abu-Salahs er jordansk statsborger. foto: Benjamin Diseth

UDI-kommentar: UDI mener de kan bevise at Firas Abu-Salahs er jordansk statsborger. foto: Benjamin Diseth

Artikkelen er over 3 år gammel

At Firas Abu-Salahs har jordansk nasjonalitetsnummer, verifiserer at han er jordansk borger, mener UDI.

DEL

Lofotposten har bedt Firas Abu-Salah om innsyn i hans sak hos UDI, noe vi har fått. At han har fylt ut samtykkeskjema, frigir også UDI fra taushetsplikten i den konkrete saken.

Nasjonalitetsnummer

Abu-Salah har fortalt sin side av historien i Lofotposten denne uken, og framlagt det han mener er beviser på at han kom til Norge som statsløs palistiner for 14 år siden – ikke jordansk borger.

Familien Abu-Salah har et overhengende vedtak om tilbakekalling av statsborgerskap, samt utvisning fra landet. Som Abu-Salah selv sier i forbindelse med saken:

– Det er et mareritt, og jeg ønsker bare at det skal ta slutt.

Områdeleder i UDI, Anne Kari Kollstrøm, skriver i en kommentar til Lofotposten følgende:

– Vi har tilbakekalt statsborgerskapet hans fordi han har gitt uriktige opplysninger om sin identitet da han søkte om asyl, og dermed var også hans beskyttelsesbehov ikke er reelt siden det var knyttet til en uriktig nasjonalitet. Nasjonaliteten var avgjørende for at han fikk sin første tillatelse. Ut fra nye opplysningene om at han er Jordans statsborger, skulle han ikke ha fått tillatelse da han kom og dermed heller ikke kunne opparbeidet seg rett til norsk statsborgerskap.

– I 2014 ble det gjennom ambassaden i Jordan verifisert at han er jordansk borger med et jordansk nasjonalitetsnummer.

Hun presiserer også at nasjonalitetsnumrene er en markør for statsborgere av Jordan.

– Det at Firas Abu-Salah innehar et slikt nummer betyr at han er statsborger av Jordan. Noe som er bekreftet av jordanske myndigheter.

– Det er selvsagt en tung beskjed å få, og vi skjønner at det er særlig vondt for hans familie,skriver Kollstrøm.

– For at vi skal kunne fatte vedtak om tilbakekall, krever loven at den uriktige opplysningen som i sin tid ble gitt, var av vesentlig betydning for vedtaket. Vi baserer oss på tillit i sakene vi behandler, og vi må reagere hvis noen har brutt denne tilliten. Det blir også feil hvis noen får opprettholde et opphold i Norge som er oppnådd på falskt grunnlag, skriveer områdelederen.

– Overflatisk

Advokat for Abu-Salah, Jannicke Krane, kaller kommentaren for overflatisk.

– Jeg kan ikke se at dette er noe nytt, UDI nevner ingen av argumentene vi har framstilt. At de velger å kommentere det på denne måten, gjenspeiler egentlig hele saksbehandlingen, mener Krane.

Hun forteller videre at Firas fremdeles ikke har mottatt noen form for verifisering på UDIs påstander

Hensyn til barna

Kollstrøm skriver også at det i noen tilfeller gis ny oppholdstillatelse basert på for eksempel barns tilknytning til Norge, men at det ikke ble funnet grunnlag for det i denne saken.

– Barna er unge og har sterkest tilknytning til sine foreldre, og kan returnere til hjemlandet sammen med dem, sier hun.

I et tidligere intervju med Lofotposten forklarte Firas Abu-Salah at han og kona vil bli adskilt hvis de skulle bli sendt til Jordan, ettersom hun er jordansk statsborger, og han en statsløs palestiner. Det er ulovlig å krysse grensen mellom disse landene, og barna vil gå til faren etter palestinsk lov.

Saken er nå til behandling i Utlendingsnemnda (UNE), før den eventuelt går til retten.

Artikkeltags