Ulovlige tilstander i Breidablikk

Boligen slik den er satt opp vs slik skissen var i nabovarselet.

Boligen slik den er satt opp vs slik skissen var i nabovarselet. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg får mange spørsmål og støtteerklæringer i saken der det bygges bolig oppå en 3 meter høy fylling, midt i boligfeltet Breidablikk. Jeg ønsker med dette å takke for støtten, og gi dere en oppdatering. Byggingen skjer rett utenfor mitt vindu, så jeg har god oversikt over hva som foregår. Det som skjer nå, er rett og slett ulovlig!

Ulovlige tilstander:
29. oktober i år gjorde Fylkesmannen følgende vedtak:
«Fylkesmannen omgjør vårt eget vedtak av 25.07.19, med hjemmel i forvaltningsloven §35 første ledd bokstav c, slik at Vestvågøy kommunes vedtak av 21.03.19 oppheves, og sendes tilbake til kommunen for ny behandling».
Kort forklart innebærer dette at byggherre på nabotomten IKKE har byggetillatelse.
Likevel arbeides det for fullt i bygget. Siste 6 ukene har arbeidere fra Litauen, arbeidet 7 dager i uken, fra morgen til sen kveld. Innvendig arbeid krever ikke byggetillatelse, så dette er ikke ulovlig (bare fryktelig provoserende).
Siste uken har det blitt arbeidet utenpå fasaden på boligen. Dette er arbeid som krever byggetillatelse, og er derfor ULOVLIG.
Når man ser hvilket arbeid de utfører, er det i tillegg svært provoserende. Arbeiderne dekker nå til den delen av boligen som skulle være bygd inn i terrenget (se bilder). Bildene viser veldig tydelig at boligen som er oppført er noe helt annet enn det naboer og kommunen ble varslet om!!
Istedenfor å bygge boligen inn i terrenget, er det fylt opp en 3 meter høy fylling, slik at boligen ligger 3 meter høyere enn det terrenget den skulle bygges inn i.

Kommunens forhold til ulovligheter etter plan og bygningslov:
Da byggherre i mai, valgte å starte oppføring av boligen FØR klage saken var behandlet, uttalte hennes far i Lofotposten at «vi satser på at dette går bra». Dette på tross av at kommunens jurist uttalte at «oppføring av bolig skjer på egen risiko og ansvar». Dette er noe vi vanlige folk aldri hadde turt å ta sjansen på. Så hvorfor turte byggherre det i denne saken?
I kommunens byggetillatelse var det en forutsetning at byggherre fikk på plass en støttemur 1 meter fra tomtegrensen. Da byggherre startet oppføring av boligen, uten å ha fått opp støttemur, ringte jeg enhetsleder for Næring, plan og utvikling.
Enhetsleder uttalte til meg at «støttemuren mot din tomt er en forutsetning for at byggherre skal få ferdigattest». Ja, vi får se på validiteten i de ordene. Utbygger tar utvilsomt sikte på å flytte inn i boligen før jul – selv om støttemuren enda ikke er kommet opp (og selv om de ikke har byggetillatelse).
Neste uttalelse fra enhetsleder kunne jeg lese i Lofotposten 25. november i år. Der uttaler enhetsleder at: «Saken er behandlet riktig, vi skal bare rette opp en formalia feil. Dispensasjonssøknad vil bli behandlet før jul». Min påstand er at dersom man har behandlet en sak riktig, kan det IKKE foreligge formalia feil. Videre er min påstand at enhetsleder gjør en feilvurdering når han tilsynelatende tror at dette bare er en formalia feil!
I enhetsleders uttalelse kan man også ane at han har bestemt utfallet av saksbehandlingen før saken er behandlet.
Denne uttalelsen kommer etter at Fylkesmannen har OPPHEVET kommunens vedtak om byggetillatelse. Det kommer også etter at enhetsleder har nektet å iverksette lovlighetskontroll – og unnlatt å svare på henvendelser fra min advokat.
Jeg er part i denne saken, og har klaget i flere runder. Jeg har rett til å uttale meg i eventuelle søknader som behandles. Jeg har IKKE fått noen henvendelser/nabovarsel/informasjon fra kommunen om at de nå har en dispensasjonssøknad som skal behandles.
I tidligere nevnte artikkel i Lofotposten uttaler også enhetsleder at: «I forvaltningsutvalget i vår ble Amundsens klage avvist med 5 mot 1 stemme. Det er et sterkt signal om at saken er behandlet riktig».
Mener enhetsleder at det i forvaltningsutvalget ligger større faglig kompetanse, enn hos Fylkesmannen? Eller har det bare gått prestisje i denne saken, og enhetsleder vil ikke ha feil??

En løgn blir ikke sannhet selv om den blir gjentatt mange ganger!
Far til utbygger har uttalt i aviser at: «denne tomten er en dyrere tomt, fordi det er en utsiktstomt». Samme påstand har han fortalt politikere i forrige forvaltningsutvalg, og en av disse gjentok påstanden i avisa, som argument for at forvaltningsutvalget avviste min klage.
Da jeg kjøpte min tomt for 5 år siden, var nabotomten billigere enn min, fordi: Det IKKE var en utsiktstomt!! Videre kan du ikke sammenligne dagens tomtepriser, med prisene for 5 år siden – det er vel ganske åpenbart?!
At utbygger og hennes fars firma nå har tatt seg til rette, laget en høy fylling og plassert boligen oppå, slik at utbygger får utsikt, betyr IKKE at tomten i utgangspunktet var en dyr utsiktstomt, eller at de har noen rett til å begrave naboer i sin steinfylling. Det betyr heller ikke at de har rett til å gjøre som de vil.
Boligen ble oppført på 10 dager. Kan det tenkes at utbygger vet noe som jeg ikke vet?
Er det slik i Vestvågøy kommune at bare du får opp en bolig (lovlig eller ei), så er det ingen som ber deg rive den?

Lovlighetskontroll:
I plan og bygningsloven står det tydelig at den instans som gir byggetillatelse, også har ansvar for å føre tilsyn med byggeprosjekter.
Hva er da årsaken til at enhetsleder for næring, plan og utvikling nekter å utføre lovlighetskontroll på dette prosjektet?
Enhetsleder er gjort oppmerksom på følgende:
- Alle målinger og beregninger i dette prosjektet er utført av GeoLofoten. Selskapet eies 100% av firmaet til utbyggers far. Utbyggers far er styreleder, og har signaturrett alene, noe som i praksis betyr at hans ord er Lov.

- Dokumenter og målinger utarbeidet av GeoLofoten i denne saken, avviker fra målinger og kart utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for feltet.

- Plan og bygningsloven er svært tydelig på at en fylling ikke under noen omstendighet kan overstige 1,5 meter over opprinnelig terreng. I denne saken er det snakk om betydelig mer enn 1,5 meter.

- At utbygger har kommet med påstander for å få byggetillatelse, og at kommunen bør sjekke troverdigheten i påstandene, fordi de mildt sagt er tvilsomme. Noen av disse påstandene er brukt som argument fra kommunens saksbehandlere i vurdering av hvem som har størst ulemper.


Kontrollutvalget:
Kommuneloven kap.23-2 sier følgende: «Kontrollutvalget skal utføre forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet.
I §23-3. kan man videre lese at «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av regeletterlevelse».
Da enhetsleder for næring, plan og utvikling nektet å gjennomføre lovlighetskontroll av dette prosjektet, var det naturlig å oversende saken til kommunens Kontrollutvalg, som har ansvar for å kontrollere at kommunens organer opererer etter gjeldende lover og regler.
Vi har enda ikke hørt noe fra Kontrollutvalget, men må stole på at de behandler saken i henhold til sitt mandat.
Kontrollutvalget er også gjort oppmerksom på at jeg fremmer inhabilitetsinnsigelse ovenfor kommunen.
Dette innebærer at saksbehandlingen i denne saken må overlates til en annen kommune/ saksbehandlere, fordi vi ikke lenger har tillit til at saksbehandlingen blir håndtert riktig i min egen kommune.


Vestvågøy kommune har fått mulighet til samtidig imøtegåelse av påstandene i dette leserbrevet:


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken