En ung mann fra Lofoten sto i Lofoten tingrett tiltalt for voldtekt av en ung jente. Mannen møtte i retten, og erkjente straffskyld. Da forholdet skjedde var de begge under 16 år.

I retten hadde de to sammenfallende forklaringer. De to skal ha møttes og han skal ha bedt henne om å sende nakenbilder via sosiale medier, noe hun gjorde.

Etterhvert avtalte de flere ganger fysiske møter, og ved en anledning skal tiltalte ha tvunget henne til seksuelle handlinger. I retten forklarte fornærmede at det var flere enn denne episoden, mens tiltalte bare husket den ene gangen.

- Retten finner det bevist at tiltalte ved en anledning skaffet seg seksuell omgang ved vold, heter det i dommen.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes til ungdomsstraff på to år. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte ble ansett på mildeste måte. Bistandsadvokat la ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisningserstatning til fornærmede etter rettens skjønn.

Tiltalte samtykket i ungdomsstraff.

Retten fant vilkårene for ungdomsstraff som oppfylt.

Tiltalte ble dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på to år. Han må betale 150.000 i oppreisning.

Retten ble ledet av tingrettsdommer Marianne Nergaard Magnus. Førstestatsadvokat Geir Fornebo var aktor i saken, mens mannen ble forsvart av advokat Stig Erik Mortensen.

Fakta ungdomsstraff

Ungdomsstraff idømmes av domstolene . Ungdomsstraff er et alternativ til ubetinget fengsel og strengere samfunnsstraffer. Den nye straffereaksjonen trådte i kraft 1. juli 2014.

Ungdomsstraffen retter seg mot ungdom mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Siktemålet med reformen er å hjelpe unge kriminelle tilbake på rett vei og hindre tilbakefall. Tankegangen er at kriminelle mindreårige har andre behov enn voksne lovbrytere og at fengselsstraff ikke hjelper disse ungdommene. Det sentrale er å få ungdom ut av kriminalitet. All erfaring viser at fengselsstraff er lite egnet for barn.

Straffereaksjonen gjennomføres i konfliktrådets regi og bygger på prinsippet om en gjenopprettende prosess. De unge lovbryterne skal bl.a. delta på møter der alle berørte parter og representanter for skole, barnevern, politi og kriminalomsorg skal være til stede. For å redusere faren for ny kriminalitet skal det satses på tidlig innsats, strenge kontrolltiltak og tett oppfølging og tilbys ulike kriminalitetsforebyggende tiltak.

Kilde: Lovdata