- De som kjenner meg vet at dette har jeg alltid hatt lyst til, mener Lorette (19)

Av

Det blir mer vanlig for ungdommer å ta et friår etter videregående, gjerne flere enn et. Stadig flere bruker friåret på å jobbe, folkehøgskole eller å tjenestegjøre i militæret. Lorette Budengeri (19) har derimot valgt å gå rett på master i odontologi og bor nå i Tromsø.