Energistipendet i regi Lofotkraft, går til elever i den videregående skolen som satser på realfag.
Stipendet ble lansert første gang i Svolvær og tildelinger ved Aust-Lofoten videregående skole for tre år siden. Året etter var det ny tildeling ved samme skole i Vågan, hvor en av elevene også fikk stipend foregående år, og sikret seg dermed 10.000 kroner i realfagstøtte.

Ved Vest-Lofoten videregående skole på Leknes, ble det tirsdag delt ut stipend for andre år på rad.
I år har fem elever nådd opp og fram; tre fra 3. klasse og to fra 2. klasse.
– Stipendet kan gå til elever som har matematikk og fysikk i 2. og 3. klasse på videregående. De må ha over fire i karakter og begrunne søknaden sin, forteller Kjersti Winther i Lofotkraft.
De som blir valgt får 5.000 kroner hver, diplom og blomster. I alt kan hver enkelt oppnå 10.000 kroner. I år fikk Lavina Kristine Martinsen, Joakim Warholm og Hans Erling Klevstad stipend for andre gang; første gang i fjor, da de gikk i 2. klasse.
Winther sier bakgrunnen for stipendet er behovet for fagfolk.
– Vi sliter med rekrutteringen. Blant annet er det vanskelig å få tak i ingeniører og vi innførte stipendet for å oppmuntre elever til å velge realfag, sier hun.
Frode Danielsen valgte å bli ingeniør og var tirsdag med på skolen for å fortelle hvordan det er å jobbe som elkraftingeniør.
– Vi forbereder jobben som montørene skal ut å gjøre – og vi er med å utvikle samfunnet, forteller han.
– Er det mange av dere som vil bli ingeniører, spør han.
Fire-fem hender kommer så vidt opp.
– Det er ikke noe kjedelig yrke. Det er helt sikkert, sier han og forteller om kontordager inne på pc-en, teamarbeid, turer ut i helikopter og møter med bedrifter og kommuner.
Winther sier jobben er langsiktig. Fra forskerfabrikken for de minste, via partnerskapsavtaler, hospitering, stipendet og lærlingplasser.
– Vi mener å se en effekt av innsatsen, sier hun.