– Klimastreikene i vår har vært fantastiske, men det er viktig at de fører til en endring. På leiren har vi lagt planer for hvordan vi skal gjøre lokalvalget i høst til et skikkelig miljøvalg, og holde trykket oppe på skolestreikene, sier Hannah Elvebakk Clausen (18) fra Rana Natur og Ungdom i en pressemelding.

På sommerleiren har ungdommene blant annet vært gårdsbesøk, fisketur, foredrag om oljeboring, og tur til Bessakerfjellet vindkraftverk.

– På sommerleiren har jeg lært mer om naturen, hva som truer den, og hvordan vi kan redde den. Mitt høydepunkt under sommerleiren var da jeg lærte bort til andre engasjerte ungdommer hvordan man stopper hull i lester og andre ullklær, sier Karoline Biendl (19) fra Hamarøy Natur og Ungdom.

I november skal organisasjonen møte i Borgarting lagmannsrett, i et søksmål mot den norske staten. Natur og Ungdom mener oljeboring i Arktis bryter med ungdommens rett på et levelig miljø, som er gitt gjennom grunnlovens paragraf 112. Skriver organisasjonen i en pressemelding.

I tillegg mobiliserer de til ny nasjonal skolestreik, den 30. august.

Les også: Ungdommene tok til gatene igjen: – De voksne ser ikke alvoret