Koronarestriksjonene hadde bare vært lettet på i et par uker før vi så mengder av ungdommer samlet til fest i Vågan og flere andre steder i landet. Politiet forteller om mindreårige festdeltakere, høy promille og farlige situasjoner. Ungdommen trenger foreldre som setter tydeligere grenser.

Det er alvorlig når ungdom drikker alkohol før de er 18. Vurderingsevnen blir dårligere, og det blir lettere å utsette seg selv og andre for unødig risiko. Risikoen for ulykker stiger under alkoholpåvirkning, og sex man angrer på skjer oftere når man har drukket.

I år har ungdomsfestene fått en ny risiko: covid-19. Alkohol gjør at ungdommen mister hemninger. Det er lettere å glippe på etablerte smittevernregler som håndvask og avstand til andre. I tillegg øker risikoen for adferd som er direkte smittefremmende, som tett kroppskontakt og drikking fra samme flaske.

Lofotposten forteller at politiet natt til søndag måtte stoppe en fest med berusete ungdom ned til 14-årsalderen i Vågan. Politiet forteller at ungdommen drakk sprit og at mange av dem var mindreårige.

Politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira i Svolvær er bekymret for utviklingen og ber foreldre følge med på hva barna gjør. Det har han rett i. Ungdommen trenger foreldre som snakker med dem om alkohol, og som tør å sette tydelige grenser. Dette kan du som forelder gjøre.
• Snakk med ungdommen din om sammenhengen mellom fester, menneskemengder og smittespredning.
• Sett tydelige grenser både for alkohol og sosiale sammenkomster. Forskning viser at i familier med klare regler om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig enn sine jevnaldrende.
• Tilby deg å kjøre og hente når ungdommen skal ut, slik at du vet hvor ungdommen er, og hvem de er sammen med.
• Snakk med andre foreldre, bli enige om felles regler, og vær på tilbudssiden for å bidra til aktiviteter som ivaretar smittevernhensynene, samtidig som de engasjerer ungdommen.

For selv om ungdommen kanskje uttrykker at hun skulle ønske hun var innestengt med alle andre enn deg, er du viktig for henne. Selv om hun uttrykker at hun blåser i hva du mener, så lytter hun når foreldrene snakker. Og selv om hun insisterer på at dine regler ødelegger livet hennes, så ønsker hun seg trygge rammer.

Våren 2020 har vært ekstra tøff for ungdommen. De er i en alder der sosial omgang med jevnaldrende er helt avgjørende, og nå har de hatt to måneder med tiltak som i praksis låser dem hjemme i stua hos mamma og pappa. De siste ukene har de omsider fått lov til å treffe venner og kjente igjen.

Jeg skjønner at det er ekstra kjipt å være streng forelder akkurat nå. Dessverre har det aldri vært viktigere at foreldre tar et tydelig ansvar, og setter klare grenser for tenåringene sine.