Pasienten ble først innlagt på UNN Narvik grunnet annen alvorlig sykdom, og ble deretter overflyttet til UNN Tromsø. Etter noen dager ble han overført tilbake til lokalsykehuset i Narvik. Under innleggelsen i Tromsø ble pasienten testet for Covid-19, med negativt prøvesvar, skriver UNN i en pressemelding.

En uke etter at han ble overflyttet tilbake til Narvik, utviklet han symptomer på koronavirus, og pasienten ble på nytt testet. Denne gang var prøvesvaret positivt. Prøvesvaret var klart 15. april. I perioden etter negativt prøvesvar frem til han utviklet symptomer, det ble tatt ny prøve, og positivt prøvesvar forelå, har mange medarbeidere i UNN hatt kontakt med pasienten uten å vite at han var bærer av koronavirus.

Pasienten har ligget på enerom under sykehusoppholdet i Narvik. Vi vurderer derfor at det er lite sannsynlig at andre pasienter er smittet.

UNN har igangsatt smittesporing av ansatte. Lokalsykehuset i Narvik er et lite sykehus med få ansatte, og det forhold at mange medarbeidere nå må ut i karantene, gir utfordringer for driftssituasjonen ved sykehuset.

UNN jobber nå med ulike tiltak for å sikre at driften i UNN Narvik ivaretas best mulig, heter det videre.

  • De ca 40 ansatte i Narvik som har vært i kontakt med pasienten er satt i karantene i en uke fra i går kveld, og følges opp med hyppig testing ila uka.
  • Øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke må til UNN Narvik, ivaretas av UNN Harstad og UNN Tromsø.
  • Pasienter som kan skrives ut til eget hjem eller andre institusjoner, blir skrevet ut i løpet av dagen.
  • I tillegg må andre pasienter overføres til UNNs øvrige driftsenheter i Harstad og Tromsø.

Det jobbes fortsatt med å få full oversikt over situasjonen.