I november i fjor bekreftet Jens Haugland, som er leder for bensinstasjonskjeden Uno-X, at de var kommet langt i planleggingen av en ubetjent Uno-X-stasjon ved krysset E-10/Lufthavnveien på Leknes.

For nær E10

I desember i fjor søkte Hille Melbye Arkitekter AS, på vegne av Uno-X Vestvågøy kommunen om rammetillatelse.

– Tiltaket i sin helhet vil innebære nybygg av Uno-X automatstasjon for bensin og diesel, pumpetak med gult Ledlys. Det blir tilhørende pumper og teknisk kabinett. Nybygg av en vaskehall som blir døgnåpen, og prismast for Uno-X. Prismasten vil komme utenfor regulert byggegrense. Det er for dette tiltaket det søkes dispensasjon om, het det i søknaden som ble sendt ut på høring.

Statens vegvesen hadde innsigelse mot at prismasta i forslaget sto for langt ut mot E10. Statens vegvesen mener den må plasseres utenfor formålet «annet vegareal».

Flytter masta

Denne innsigelsen har selvsagt Hille Melbye Arkitekter AS fått med seg og sendt et endringsforslag til kommunen.

– Vi så Statens vegvesen sin uttalelse på plasseringen av ID-masten (prismasten, red.anm.). Vi vedlegger nye tegninger hvor vi nå har flyttet masten ca. to meter inn på tomta. Vi lager en føringslinje forbi masta sånn at den ikke blir påkjørt. Ønsker at dette tas inn i behandlingen av rammesøknaden, heter det i henvendelsen fra arkitektkontoret.

Uno-X jobber ut fra at stasjonen skal stå ferdig i løpet av høsten 2021.