Planlegger filmprosjekt – ønsker tillatelse til å stenge av strand

Jøraandstad Consulting AS har bedt om tillatelse til å ta i bruk stranda på Unstad til et filmprosjekt.