Får ikke dispensasjon for garasje som allerede er bygd på Unstad

Edgar Krogh får ikke dispensasjon fra kommunedelplanen, for en garasje som allerede er bygd på Unstad.