Ferske tall viser at utrykningspolitiet (UP) har gitt langt flere reaksjoner for ulike lovbrudd på nordnorske veier hittil i år, sammenlignet med samme tid i 2021.

Flere overtredelser

Alle typer overtredelser øker, med unntak av ruskjøring, hvor det ses en liten nedgang. Særlig fartssynderne dominerer statistikken.

Også tallene for juni og juli isolert, viser en økning på alle områder.

Distriktsleder Geir Harald Marthinsen presiserer at det er vanskelig å sammenligne fra år til år, da antall kontrolltimer kan være forskjellig, samt at andre faktorer påvirker. Han mener likevel at tallene «taler for seg».

– Det er trasige tall å vise til i år, sammenlignet med i fjor. Det samme gjelder antall hardt skadde og drepte i trafikken. Og det skyldes ofte fart, det skyldes rus og de skyldes uoppmerksomhet, sier han til AN.

– Vi er spente på utviklingen. Man leter etter tiltak for å bøte på utfordringen med drepte og skadde, men i bunn og grunn er vi avhengige av at folk ferdes med fornuft, legger han til.


Januar til juli 2022

Januar til juli 2021

Juni og juli 2022

Juni og juli 2021

Fartsovertredelser

10467

10190

4626

3840


Grov fart (førerkortbeslag)

454

404

243

168


Rus

178

194

50

41


Mobilbruk

969

916

231

141


Andre overtredelser

2082

795

208

102


Flere turister

Marthinsen forteller at UP har hatt større fokus på europaveier og riksveier i år – de såkalt grønne veiene.

– Det er der de høyeste fartsgrensene er, da øker risikoen for alvorlige ulykker. Vi så tidlig at det gikk galt med ulykker.

I tillegg til at antall kontroller er forskjellig fra år til år, er trafikkbildet annerledes sammenlignet med i fjor – langt flere utenlandske turister kjører denne sommeren rundt på norske veier.

– Det har vært betydelig flere biler på veiene i sommer, med inntoget av utenlandske turister. Vi har patruljer som rapporterer at de har bøtelagt langt flere turister enn nordmenn. Det er også en del av bildet.

Grusomme hastigheter

UP-lederen presiserer at de aller fleste kjører oppmerksomt og ansvarsfullt.

Beskjeden er likevel klar synderne: Ro ned. Og legg for all del vekk telefonen.

– Realiteten er at det er for mange som kjører for fort. Det er for mange risikovillige i trafikken. Vi har hatt mange grusomme hastigheter på veiene her i nord i år – doble hastigheter i stort sett alle soner. 62 prosent av overtredelsene skyldes høy fart.

– Får man et varsel på telefonen, er det også altfor mange som lar seg friste til å sjekke det mens de kjører. De sekundene du tar bort fra veien, kan være de sekundene du trenger for å hindre en alvorlig situasjon, advarer Marthinsen.