Skolekutt i fylket: 29 klasser legges ned. En av dem i Lofoten

Fylkesrådet foreslår å legge ned 29.-klasser i den videregående skolen i Nordland til neste år. En av disse klassene er i Lofoten.