Utfordrende tid for drosjen: - Vi er blitt tatt på senga i forhold til den turiststrømmen Vågan har opplevd

– Vi kan bare beklage at det er ventetid spesielt i helger, men det er ei utfordrende tid med korona og masse turister.