IB (International Baccalaureate) er en verdensomfattende ideell opplæringsorganisasjon som samarbeider med over 4000 skoler i rundt 150 land for å tilby internasjonal anerkjent utdanning. I Norge er det godkjente IB World Schools i alle fylker, bortsett fra Nordland. Nå ønsker Aust-Lofoten å fylle et tomrom.

– Svolvær føles som en rett plass å opprette ei sånn linje på. Her er det et internasjonalt miljø, og mange ønsker å flytte hit. Noe av det voksne tenker på når de skal flytte er hvilke utdanningstilbud som finnes for barna deres i regionen, sier Svenn-Erik Tønnesen Busch, prosjektleder ved Aust-Lofoten videregående skole.

Faglig fordypning

Diploma Programme er IBs studieforberedende program. I det norske systemet erstatter det VG2 og VG3 studieforberedende. Læreplanene er internasjonale og undervisningen foregår på engelsk. Elevene velger seks fag som leses over to år. I tillegg til disse fagene, har elevene IBs kjernefag, hvor de blant annet skal skrive en selvstendig forskningsoppgave, samt vise samfunnsengasjement og bidra til noe i samfunnet rundt seg.

IB-linja gir både generell og spesiell studiekompetanse, samt en større faglig fordypning ifølge IB selv. Lærere som skal undervise må bli godkjent av organisasjonen.

– Den pedagogikken som IB representerer kommer i mye større grad til å bli synlig når de nye fagplanene realiseres og begrepet dybdelæring skal implementeres i norsk skole. Får vi opprettet IB-linje ved Aust-Lofoten videregående skole, vil det gagne pedagogikken på alle linjene våre, sier rektor Hugo Bjørnstad.

Ifølge rektoren er kollegiet ved skolen orientert og har vist stor positivitet rundt initiativet. Skolen har også fått grønt lys til å ta første steg i søknadsprosessen av utdanningssjefen i fylkeskommunen.

– Vi må gjennom flere steg for å bli godkjent, men nå setter vi i gang søknadsprosessen, og har som mål å ha ei IB-linje på plass ved skolen i august 2020, sier Tønnessen Busch, og legger til at de først må søke til IB, og at det deretter må gjøres en endelig beslutning i fylkeskommunen.

Mange fordeler

Mikael Sjøholm er IB-koordinator i Norge, og har blant annet vært med på å etablere IB-linje ved Elverum videregående skole. Han synes initiativet fra Aust-Lofoten er flott, og peker på flere fordeler ved å ha ei sånn linje i regionen.

– For det første er det en attraksjonskraft for gode lærere. Det vi så i Elverum var at vi på ei vanlig lærerstilling kunne ha fire-fem søkere. Da vi lyste ut ei stilling i forbindelse med IB-programmet fikk vi 156 søkere. I tillegg er det en attraksjonskraft for elever som vil legge ned det ekstra i skolearbeidet og som vil hjelpe til i samfunnet hvor de bor, sier Sjøholm.

Ifølge IB-koordinatoren kan programmet også bidra til at det for eksempel blir lettere å få rekruttert forskere fra utlandet til regionen.

– Mange har kanskje måttet velge bort å flytte på grunn av at de har barn. I Elverum har vi sett ei stor rekruttering fra utlandet av spesialleger, spesialsykepleiere og spesialtannleger etter at IB-linja kom. Som IB World School er man med i et nettverk sammen med 6000 andre skoler, og man vises.

Sjøholm peker også på at IB er et anerkjent program som også åpner muligheter for elevene etter endt skoletid.

– Halvparten av de uteksaminerte elevene søker på utenlandske universiteter. Etter å ha fått ei utdanning kan de komme tilbake til hjemplassen og bidra til regional utvikling med et stort internasjonalt nettverk i kofferten, sier han.