UP i Nordland, Troms og Finnmark har skrevet ut 402 forenkla forelegg for høy fart i løpet av påsken.

Videre har 11 sjåfører fått førerkortet beslaglagt på grunn av overskridelse av fartsgrensene.

8 ruskjørere ble stoppet, og 34 andre overtredelser på det reagert på.

Totalt ble 820 sjåfører kontrollerte av patruljene i de tre nordligste regionene av Utrykningspolitiet.