I slutten av juli ble det etablert en bobilcamp/campingplass på dyrket mark på Uttakleiv. Det var grunneier Arnulf Hansen som hadde etablert bobilcamping.

I august dro kommunen på befaring.

– Bobilcampen er etablert på dyrket mark og er regulert til landbruksformål. Det er ikke søkt om endring av formål, og kommunen er heller ikke kontaktet på annen måten. Selv om det ikke var aktivitet da vi var der så sitter vi med gode bevis på at det har vært utstrakt virksomhet der i sommer. Dette er ulovlig virksomhet, sa enhetsleder Næring, plan og utvikling, Karl Erik Nystad i Vestvågøy kommune sa saken ble tatt opp i planutvalget.

Kommunen sendte varsel til grunneieren.

Nå har grunneier Arnulf Hansen svart på kommunens henvendelse.

– Etter at steinraset gikk i fjellet Veggen i slutten av juli så ble deler av campingen til Uttakleiv Grendelag stengt. Jeg fikk flere og flere forespørsler fra turister med bobiler om de kunne få campe. Siden jeg har boplikt på gården min ville jeg se om det var grunnlag for bobilturisme nede ved havet. Jeg må jo han en viss form for inntekt når jeg mer eller mindre blir tvunget av myndighetene til å flytte hjem på grunn av boplikten, skriver Arnulf Hansen i brevet til kommunen. Hansen bor i Sverige.

Les også: Arnulf har etablert seg i Sverige, må flytte til Uttakleiv

Han legger seg flat.

– Jeg vet at jeg har gjort en feil siden at jeg ikke søkte om bruksendring av arealet etter jordloven eller søkte om endret bruk. Situasjonen oppsto ganske plutselig og jeg ville bare hjelpe på manglende parkeringsmuligheter i tiden 27. juli til 17. august, fortsetter Hansen.

Hansen søker om bruksendring fra jordbruk til kombinert jordbruk og turisme. I første omgang gjelder dette arealet ned ved havet. Det skal brukes til korttidsparkering for bobiler og campingvogner. Han varsler samtidig at det vil komme en søknad om bruksendring for hele gården, og håper kommunen kan vente til denne søknaden foreligger.

Les også: Ulovlig bobilcamping: - Vi sitter med gode bevis på at det har vært utstrakt virksomhet der i sommer

Les også: Steinras ved populær strand. Politiet stenger turveien.