Ved 10-tiden torsdag morgen gikk et mindre og et litt større steinras fra fjellet Veggen. Raset gikk i nærheten av parkeringsplassen på Uttakleiv, men gjorde ingen skade.

Som følge av raset ble gamleveien mellom Haukland og Uttakleiv sperret, i påvente av undersøkelser fra geolog.

Overnatting ikke tillatt

Fredag formiddag var geologen Jure Kokosin fra Sweco befaring på rasområdet ved parkeringsplassen på Uttakleiv. Geologen undersøkte først en stein som hadde rullet mot gamleveien, men som ikke riktig nådde så langt. Etter det tok han seg en tur opp i fjellsiden, samtidig som han fikk hjelp fra Lofoten Film, som bisto med et dronekamera.

– Vi har vurdert at området, spesielt terrasseområdet i fjellsiden, er rasfarlig. Gangtrafikken langs veien er lov, men overnatting ved fjellsiden tillates ikke. Avgrensningssonen som ble satt opp torsdag, har vi flyttet enda lenger ned mot bebyggelsen, og det vil derfor bli større begrensninger for overnattinger. Slik er konklusjonen, sier geolog Kokosin.

Dermed vil gamleveien mellom Haukland og Uttakleiv være åpen for gangtrafikk. Flere steinblokker kan utløses fra fjellsiden, selv om geologen tror at det verste har rast fra seg.

Må se på video før videre vurdering

– Vi vurderer det slik at det verste har utløst, sånn som det ser ut fra befaringen. Men, det er sikkert mer som vil løsne etter hvert. Nå skal vi settes oss ned på kontoret, og ta en titt på videoen fra dronen. Da vil vi komme til en videre vurdering av hvilke tiltak som kan gjøres, sier Kokosin.

Geologen vil etter å ha fått sett på dronevideoen sende en rapport til kommunen.

– Selve fjellet er ganske massivt. Når blokkene dannes, og det blir skjev balanse, så raser det. Det kan være store og mindre steiner. Bevisene er der på at området er rasfarlig. Det har nok vært både mindre og større hendelser her før, og vil mest sannsynlig skje igjen, forklarer Kokosin.