26. juli gikk det et steinras fra fjellet Veggen, ned mot parkeringsplassen på Uttakleiv. Raset gjorde ingen materielle- eller personskader.

27. juli var geolog Jure Kokosin på plass. Han utførte en befaring på området, og kom da med følgende konklusjon.

- Vi har vurdert at området, spesielt terrasseområdet i fjellsiden er rasfarlig. Gangtrafikken langs veien er lov, men overnatting ved fjellsiden tillates ikke. Avgrensningssonen som ble satt opp torsdag, er blitt flyttet enda lengre ned mot bebyggelsen, og dette vil føre til større begrensninger for overnattinger. Slik er konklusjonen, sa geolog Kokosin den gang.

Videre ville han undersøke dronebilder som ble tatt i samarbeid med Lofoten Film, og utarbeide en videre rapport til Vestvågøy kommune.

Flytter bommen

Onsdag fikk kommunen den endelige rapporten fra geologen, med følgende anbefalinger.

- Anbefalingen er at vi flytter bommen lengre ned. Bommen skal i utgangspunktet flyttes til der billett-bua står. Den andre anbefalingen er at vi får tak i et klatreteam som skal renske i fjellsiden, noe vil se på mer langsiktig. I går var vi i et møte med Uttakleiv Grendelag, og vil se på om tiltak som nettsikring i fjellsiden kan være aktuelle, sier Villy Angelsen i Vestvågøy kommune.

Skal ha samtale med Statens vegvesen

At bommen flyttes lengre ned, medfører det ikke lenger vil være lov å ha campingplasser øverst på parkeringsområde.

- Oppstillingsplassene helt øverst vil bli borte. De parkeringsplassene der oppe vil bli sperret, og det er synd. Det er de fineste parkeringsplassene, med en flott utsikt. Men, nå har vi fått en klar anbefaling om hva som bør gjøres, og området er rasfarlig. Når det gjelder turgåing i området, vil det være samme praksis som tidligere. Der er det ikke noen annen anbefaling enn det som står på skiltet allerede, at folk bør være aktsomme når de beveger seg i området, sier Angelsen.

Det er Statens vegvesen som har satt opp bommen på Uttakleiv. Kommunen vil sammen med Uttakleiv Grendelag ha en samtale med Statens vegvesen for å få flyttet bommen lengre ned.