Grendelagets arbeid for å ta vare på kulturlandskapet og legge til rette for besøkende ble rost av fylkesmann Hill-Marta Solberg da hun delte ut prisen under åpningen av fylkestinget mandag. Bygda med 18 innbyggere har blant annet etablert parkeringsplasser for biler og busser, tømmestasjon for bobiler, toalett og søppelbokser, lagt til rette turløyper og satt opp infotavler om hendelser og om området.

– Grendelaget har gjort en ekstraordinær jobb med tilrettelegging, og pleie av kulturlandskapet. Uttakleiv bør være en inspirasjon og et forbilde for andre bygder i Nordland, sa Solberg da hun overrakte prisen til Oddvar Andersen og Eldar Andersen fra grendelaget. Prisen består av et litografi av Dagfinn Bakke og en ljå.

Grendelaget ble nominert av Norsk Landbruksrådgivning Nordland og landbruksforvaltningen i Vestvågøy kommune.

I 2015 fikk grendelaget Vestvågøy kommunes miljøpris.

– At vi nå får kulturlandskapsprisen i Nordland betyr mye. Det er en inspirasjon for å fortsette jobben med å ta vare på kulturlandskapet, sier leder i Uttakleiv Grendelag, Ståle Olsen.

– For få betaler

Han understreker at landbruksaktiviteten er alfa og omega for å ta vare på kulturlandskapet. Ca. 900 sauer og lam beiter i fjellsidene ovenfor bygda. Samtidig er bygda på yttersiden av Vestvågøy et populær utfartssted. Det er årsaken til at innbyggerne gikk sammen om tilretteleggingen.

– Det går godt med beitedyr og turister sammen i fjellet når det legges til rette, sier Olsen.

Årets telling viste at Uttakleiv hadde 130.000 besøkende mellom mai og oktober.

– Det er faktisk 225 prosent flere enn på Unstad. Vi var klar over at mange besøkte Uttakleiv, men ikke at det var så mange. 24. juni i år var det 35 turistbusser innom, blant annet fra cruiseskipene. Mange dager i sommer var veisiden fylt opp av biler, sier Olsen og legger til at tellingen er foretatt av grendelaget og Statens vegvesen.

Utforringen er knyttet til økonomi. Besøkende kan betale i kasser eller via nettbaserte betalingsordninger.

– Det fungerer ikke godt nok. Betaling for å bruke tilbudene vi har etablert er basert på tillit. Men det er dessverre bare et fåtall som betaler. Før neste sesong må vi se på ordninger som gir penger i kassen. Vi kan ikke legge ned det vi har bygd opp. Turistene kommer uansett siden veien er endestasjonen, sier Ståle Olsen.