Gå til sidens hovedinnhold

Uttalelse fra Vågan Næringsforening om VM i skreifiske

I forbindelse med verserende sak i media omhandlende organisering og gjennomføring av arrangementet VM i Skreifiske har Vågan Næringsforening blitt forespurt av media og enkelte næringsaktører i kommunen om hva vårt syn i saken er.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saken ble av den grunn tatt opp som egen sak i styremøte den 8.september. Styret har utarbeidet en uttalelse i saken. Den følger her:

I vedtektene til Vågan Næringsforening fremkommer det av formålsparagrafen at hovedoppgaven til foreningen er «å fremme næringsutvikling, næringslivsinteresser og verdiskaping i Vågan». Vågan Næringsforenings oppgave er i så måte å være en bidragsyter og tilrettelegger for all næringsutvikling i vår kommune. Vår jobb går i hovedsak ut på å heie på alle som ønsker å utvikle noe i denne kommunen - foreninger, enkeltmennesker og selskaper -, og tilrettelegge for næringsutvikling der det er ønskelig og vi har anledning til det. Vi har derimot ikke som oppgave å mene noe om forretningsplanene den enkelte næringsaktør utarbeider, verken mht. innhold eller prosesser. Dette ligger klart innenfor den private autonomi (selvbestemmelsesrett) og ikke noe vi som næringsforening skal ha noen uttalt mening om. Med dette som bakteppe vil vi angi våre synspunkter rundt VM i Skreifiske.

VM i skreifiske er en sterk merkevare, har en lang historie (første gang arrangert i 1991), er lokalt forankret i Vågan kommune og har utvilsomt hatt stor betydning for både næringslivet og befolkningen i Vågan. Det arbeid som Vågan Båt- og Sjøfiskeforening har lagt ned alle disse årene er formidabelt og gjenstand for både beundring og applaus fra vår side.

  • Vågan Båt- og Sjøfiskeforening har mottatt Reiselivsprisen fra Reiseliv i Lofoten, en lang rekke tv-selskaper har vært her og filmet, og det er laget mange reportasjer fra arrangementet i flere aviser, magasin og blader.
  • Vågan Båt- og Sjøfiskeforening har sikret seg rettighetene til navnet «VM i skreifiske»
  • Vågan Båt- og Sjøfiskeforening har opp gjennom årene basert gjennomføringen av arrangementet gjennom betydelig med dugnadsarbeid.
  • Vågan Båt- og Sjøfiskeforening har bidratt til at næringslivet i Vågan har hatt betydelig med omsetning disse dagene ved at svært mange kommer til Vågan denne helgen, både for å delta på fiskekonkurransen, men også som rene tilskuere til denne folkefesten.

VM i Skreifiske er ubetinget en suksesshistorie, skapt og ivaretatt av en forening - Vågan Båt- og Sjøfiskeforening. Alle suksesshistorier over tid har en felles faktor, at de som driver det tenker fremover, altså ser på utvikling som en nødvendig forutsetning for videre suksess. Slik vi forstår det har Vågan Båt- og Sjøfiskeforening de siste årene sett et større og større behov for ekstern bistand, både mht. planlegging og gjennomføring av dette eventyret. Når Vågan Båt- og Sjøfiskeforening selv har kommet frem til at de ikke har tilstrekkelig med ressurser til å kjøre arrangementet alene, mener vi som næringsforening at de gjør rett i å få inn kompetanse for koordinering av arrangementet. Det at de har iverksatt prosesser rundt dette vil vi gi dem ubetinget kred for. Det å «ta tak i det» mener vi utviser stor profesjonalitet fra Vågan Båt- og Sjøfiskeforening sin side og er ubetinget en god strategisk handling for videre utvikling.

Vi som næringsforening har verken mandat til eller sitter med tilstrekkelig faktagrunnlag rundt de prosesser som har vært kjørt av Vågan Båt- og Sjøfiskeforening i denne saken. Vi har av den grunn heller ikke vurdert eller konkludert noe rundt dette.

Vi har også fått klarhet i at Vågan Båt- og Sjøforening fortsatt skal stå som arrangør og eier av arrangementet og merkevaren, altså at det her ikke er snakk om at VM i Skreifiske selges til private aktører.

Vi har stor tro på at VM i Skreifiske vil forbli en bunnsolid merkevare som alle i kommunen vår vil ha stor glede og nytte av i overskuelig fremtid. VM i Skreifiske er en merkevare vi sammen må verne om gjennom lokalt eierskap og engasjement. Hvis Vågan Båt- og Sjøfiskeforening har behov for og vurderer Vågan Næringsforening som en aktuell sparringspartner vil vi selvsagt stille opp og bidra med vår kompetanse og erfaringer. Visjonen til foreningen er jo «Sammen gjør vi næringslivet bedre!»

Svolvær, 9.september 2021


Les også:

VM i Skreifiske: Har informert medlemmene via e-post

Styrelederen i destinasjonsselskapet: – Det er viktig at vi beholder VM i skreifiske på lokale hender

Kontrakten skulle signeres i går: Fremdeles uavklart om VM i Skreifiske

Gir fra seg VM i skreifiske

Kommentarer til denne saken