Gå til sidens hovedinnhold

Utvikler nytt næringsområde i Vågan: - Dette er det framtidige, viktige maritime området vårt

Artikkelen er over 2 år gammel

Vågan kommune jobber sammen med flere aktører for å realisere et nytt stort industriområde i havna.

Før jul i i fjor ble det lagt fram et ny mulighetsstudie for det 300 mål store området i Osan Syd mellom Svolvær og Kabelvåg. Hele området eies av selskapet Gerhard Svenning AS, Opplysningsvesenets Fond og Vågan kommune.

Tanken er å åpne for plasskrevende industri og næringsliv her.

- Dette blir det framtidige maritime, viktige området vårt, sier havnesjef Ole Osland i Vågan Havnevesen.

Arbeidet har pågått i lang tid med å utvikle området, men det siste året har prosessen skutt fart. Osland peker også på at det i Svolvær nå sastses på en del boligprosjekter i Vorsetøya der det i dag er en del næringsvirksomhet.

- Det vil ha enormt stor verdi å realisere dette området, sier han om Osan Syd og slår fast at det er viktig for både havnevesenet og kommunen å tenke utvikling.

Norconsult har tegnet nye skisser over hvordan området kan bli seende ut, da ser man også for seg en større kai. Men hvordan omfanget av denne blir er ikke klart.

- Det kommer til å bli bygd kai i den grad det er behov for det. Hvis det blir bygd ut kai blir det en skikkelig solid dypvannskai som tåler høy belastning, og som er rigget for framtida, sier han.

Det er imidlertid fortsatt en del avklaringer som må gjøres. Blant annet må adkomsten til området fra E10 avklares i den videre prosessen.. Havnevesenet har satt av en halv million kroner til den videre jobben.

- Vi jobber med å diskutere den framtidige organiseringa av prosessen, sa Osland da han orienterte kommunestyret om veien videre i januar i år.

Et spørsmål som må avklares er om de tre eierne skal gå sammen i et felles utviklingsselskap.

– Blir det en felles utvikling i et selskap kan vi tenke trinnvis utvikling av området. Da kan de områdene som er tilnærmet ferdige i dag få etablert virksomhet ganske raskt mens andre deler kan ha en trinnvis utvikling, sa Osland videre til politikerne i januar.

Kommentarer til denne saken