Gå til sidens hovedinnhold

Vågan Arbeiderparti – Hva er kommunens oppgave i begrepet «en bolig for alle»?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremskrittspartiet i Vågan har lest Arbeiderpartiets innlegg om boligsosial handlingsplan med interesse. («En bolig for alle» skrevet av John-Arne Jakobsen). Imidlertid ser vi nok et eksempel på Arbeiderpartiets tilbøyelighet til unødvendig regulering.
Boligmarkedet er et av de best fungerende markeder i Norge. Her kan kjøper og selger innenfor gitte rammevilkår selge og kjøpe bolig og leiligheter til markedspris. I dette markedet kan investorer tilføre boliger ved å bygge og selge til markedspris, med tilhørende risiko.
Dette markedet skal AP inn å forstyrre; Sitat; «Vi må ta tilbake den offentlige boligpolitikken og ikke overlate all utbygging til private med sine krav til avkastning».
Altså; Ap vil bruke kommunale penger til å bli en kommunal investor i boligmarkedet med den risiko dette medfører.
Altså; AP vil øke antall kommunale boliger, til tross for at Vågan kommune i dag har utfordringer med å vedlikeholde de boliger som kommunen allerede eier.
Hvor skal pengene hentes fra? Fra lovpålagte oppgaver som skole, helse eller omsorg, øke eiendomsskatten, eller fra det «lokale oljefondet» på 90 mill.?
Vi er ikke uenig i Arbeiderpartiets intensjoner som også er Fremskrittspartiets intensjoner: «Arbeid, utdanning, helse og bolig regnes som de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Men å ha en plass å bo er i utgangspunktet et privat anliggende, noe som hver enkelt innbygger i utgangspunktet skal ordne med selv.
Men så er det også slik at noen av ulike årsaker ikke klarer å ivareta dette selv og da har Vågan kommune i henhold til hhv. sosialtjenesteloven § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 pliktig til å medvirke til å skaffe til veie et botilbud. Tilbudet kan være av midlertidig eller varig karakter, som leieforhold (kommunalt eller privat), eller ved bistand til kjøp av egen bolig (start-lån, tilskudd, bostøtte). Vågan kommune boligsosiale arbeid har derfor som målsetting å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til en trygg bosituasjon, basert på individuelle behovsvurderinger.
Alle av Aps sine prosjekter ("Leie-til-eie-boliger" Innsats for leie-boliger og "Etablerer bolig"), er en subsidiering av tiltak på bekostning av andre viktige lovpålagte oppgaver. Alle av Aps forslag bidrar til å definere flere av kommunes innbygger som vanskeligstilte idet AP definert forslagene som en del av kommunens sosialpolitiske handlingsplan.

Kommentarer til denne saken