Brannfolkene får ros fra Nordlandssykehuset av en helt spesiell grunn

Hyggelig: Svein Christiansen og Terje Olsen i Vågan Brann- og feiervesen synes det er hyggelig å få skryt.

Hyggelig: Svein Christiansen og Terje Olsen i Vågan Brann- og feiervesen synes det er hyggelig å få skryt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nordlandssykehuset skryter av samarbeidet mellom blålysetatene i Vågan.

DEL

Gjennom et møte mellom blålysetatene i Vågan og Nordlandssykehuset kommer det fram at Vågan er en mønsterkommune.

– AMK-sentralen i Bodø ytret ut fra sine erfaringer at de er særs fornøyd med legevakta i Vågan. Både når det gjelder responstid, faglig innhold og positivitet, samt at de har anskaffet seg legevaktbil. Når det gjelder de andre etatene er det tilsvarende positivt samarbeid ute i feltet, forteller Steinar Pleym Pedersen i Nordlandssykehuset.

Han viser til at etatene har som hovedfokus på å redde liv, og bistå overfor hverandre.

– Sett fra Nordlandssykehusets ståsted, er det svært positivt å samarbeide med etater som har et så stort fokus på samarbeide seg imellom, sier Pleym Pedersen, som peker på at samarbeid er viktig, tatt avstandene i betraktning.

– Lofoten er en langstrakt region på noen og 20 mil. Politiet har ei vakt som skal dekke hele området fra Å til Digermulen. Da vil øvelse bidra til at man kan hjelpe hverandre. Det er veldig motiverende å se at det fungerer så bra, og gir en trygghet for befolkningen. Etatene har kunnskap om hverandres oppgaver, selv om man er klar på at man ikke skal gå over eget kompetansenivå.

i juni er det planlagt samme type samarbeidsmøte med blålysetatene i Vest-Lofoten. Allerede før møtet er det klart at etatene i vest også kan høste skryt.

– I Vest-Lofoten har de et veldig godt samarbeid. Lofoten som helhet leverer på godt samarbeid, sier Pleym Pedersen, om inntrykket han har fått gjennom politiet, som opererer med hele Lofoten som patruljeområde.

Mønsterkommune

I referatet fra møtet, trekkes det fram at Vågan har et fantastisk brannvesen, som tar kommandoen ved for eksempel trafikkulykker til politiet er på stedet.

Vågan Brann- og feiervesen setter pris på rosen.

– Det er bestandig hyggelig å få skryt. Vi satser på samarbeid, da er det godt å få skryt, sier brannsjef Svein Christiansen, og understreker at deres mål er å ha en god tjeneste for befolkningen.

Brannvesenet er klar på at de gjør sine oppgaver, med det de har fått tildelt.

– Vi er opptatt av en robust beredskap. Derfor må vi steppe opp, og er beredt til i vareta politiets gjøremål til de kommer til. Så kan man snakke om at politiet har for lite ressurser, og det må jo politikerne ta for seg. Men vi har det har her, og gjør det beste ut av det. Det er vårt hovedpoeng, sier Christiansen.

Samarbeidsmøte: Blålysetatene, samt kommunelegen i Vågan møtte Nordlandssykehuset til samarbeidsmøte i Bodø 10.april.

Samarbeidsmøte: Blålysetatene, samt kommunelegen i Vågan møtte Nordlandssykehuset til samarbeidsmøte i Bodø 10.april. Foto:

Fokus på øvelse og samarbeid

Terje Olsen i brannvesenet trekker fram at samarbeidet mellom blålysetatene har vært veldig bra, i mange år.

– Det er ikke noe som har skjedd plutselig. Vi har hatt et godt samarbeid hele veien.

Årlig øver de sammen med de andre etatene på hendelser som kan klassifiseres som pågående livstruende vold.

– Vi har flere øvelser gjennom året. Blant annet har vi Plivo-øvelse (pågående livstruende vold) med politi og ambulanse hvert år. Vi skal ha en ny øvelse i høst. I tillegg øver vi en hel måned med ambulansetjenesten på bilulykker. Vi vet hva som er hvor av hverandres utstyr, og har et samarbeid som fungerer veldig bra, sier Olsen.

Olsen forklarer at de er velsignet med tid, som gjør at de får øve mer på ting som må være ferskt i minne.

– Vi rekker å øve på alt, ikke bare brann. Slik at vi er klar hele tiden.

De to mener brannberedskapen har det den trenger.

– Vi må jo kunne skryte av politikerne som har vært flinke til å prioritere våre ønsker, og som har forståelse for våre behov og beredskap, sier Christiansen, Olsen nikker samtykkende.

Olsen legger til at det fra kommunens side også har blitt en mer robust oppfølging.

– Oppfølgingen til kommunen har blitt veldig bra, slik at alle blir ivaretatt. Både for dem som er berørt av hendelser og for dem som jobber med dem.

I tillegg til den vanlige beredskapen har Vågan Brann- og feiervesen beredskapen for Lofast og oljevernberedskapen for hele Lofoten, i tillegg til å være interkommunalt utvalg mot akutt forurensning.

Artikkeltags