Varabrannsjef Hans Bjørnstad (61) på vei mot pensjonstilværelsen

Månedene fram mot sluttdato nærmer seg for nok en av det faste befalskorpset med seniorer ved Svolvær brannstasjon.