Jeg vil begynne med å takke Utdanningsforbundet for invitasjon til debatt i dag 5. september 2023.

Jeg vil særlig takke de mange frammøtte som har skoen på når tema er fra barnehage og opp i skolesystemet.

Foreldre, ansatte, folk i forbund med flere, og en særs våken jentunge som ved pausen så at jeg satte meg på min el-scooter.

Hun spurte om den var min, siden jeg satte meg på den ute.

«Ja», svarte jeg.

«Men du kan jo gå!»

Ja, barn er logiske og direkte.

Jeg svarte at jeg kan gå, men noen mennesker har vondt for å gå, særlig om de må gå langt.

«Den bruker jeg siden det ofte er for vondt å gå, ikke for at jeg ikke kan gå.»

Hun nikket og gikk inn igjen, og fortsatte og rydde søppel og gi folk karameller og lakris i lokalet.

Foreldre og familie av henne, vær stolt over den oppvakte jenta! Barn er vår framtid!

Det er de og våre eldste som trenger oss på midten mest av alle! Alle ønsker koker ned til manglende midler, å ja de som lover å løse alle problemene lokalt, de lyver! Vågan kommune er i likhet med mange helt på knivseggen av ROBEK lista. Det vil si at kommunen har vært drevet «uansvarlig», så den risikerer å bli satt under offentlig administrasjon. Trolig havner kommunen der!

På folkelig vis forklart som konkurs!

Men mitt parti er uten skyld i årsaken til armoden, den er de etablerte partiers skyld!

Ikke bare av de sittende, men også av de som satt! Også lokalt faktisk. Jeg kommer til det. Både er Norge vrangstyrt lokalt og sentralt!

Det ble trukket fram forslag om økte overføringer som følge av at Kommunen har økte utgifter på 12 millioner som følge av økte renter. Dette foreslo Gunnar Aarstein fra Rødt. Flere i Panelet av politikere ser det samme problemet.

Jeg er enig, men hvor kom den fra? Akkurat her er Rødt ganske uskyldig!

De skyldige er de som besørget at strømprisene i sør havnet på EUs kraftbørs! Dette stemte Rødt mot på Stortinget, så 1. poeng

til Rødt der. Men har de løsningen? Usikker.

EU-pris på strøm i vinterlandet Norge der vi ikke bruker gass, og der EU snart vil nekte oss å fyre med ved, er en særdeles dårlig ide!

Men her er vi. Dette førte raskt til at prisen på mat, varer osv. steg. Så ble det inflasjon og renteøkninger.

Hva er da løsningen på dette skapte problemet? Jo, det er å få strømmen ut av EUs kraftbørs!

Å ut av klimaavtalene som forplikter Norge til å hjelpe verden å nå sine klimamål er en annen løsning, å den er mitt parti alene om å ha!

Norge må si opp EØS-avtalen og Klimaavtalene, som Parisavtalen!

Husk at samtlige partier i 2019 erklærte klimakrise i Norge.

Har vi det? Men hva har Vågan kommune gjort galt siden vi egentlig er på ROBEK?

Jo, kommunen har brukt mer penger en det er i kassen!

Og hvordan havnet vi der?

Her blir samtlige skyldige! (Ikke Norgesdemokratene som aldri ville sagt ja.)

I 2015 ble det satt rekord i asylbosetting i Vågan kommune og i svært mange kommuner i Norge.

Problemet er ikke egentlig menneskene vi bosatte, men vedtaket bak dette uansvarlige vedtaket!

Grådighet er ikke omsorg!

Å ta imot flere gjester enn man kan ta imot er ikke nestekjærlighet, det er kynisme!

Men det gjorde Vågan kommune.

Akkurat da de statlige overføringene stanset etter dugnaden i 2015, var festen over. Så kom smellen!

Den er ikke Ali sin skyld! Den er kommunestyret i 2014 sin skyld!

De tok imot å bosatte Ali og 66 andre, fordi Vågan kommune så seg blind på de statlige overføringene som fulgte med asylbosetterne.

Nå er Vågan kommune dette til tross, kanskje en av Norges beste til å få asylsøkere i jobb, men når kommunestyret som var har vedtatt å bosette 130 i år, vel folkens, se for dere smellen i 2027!

Dette er heller ikke Ali eller Artem eller Sofia sin skyld.

Norgesdemokratene Vågan vil si nei til asylbosetting av denne grunnen, samt av at det mangler boliger innenfor bosettingssonen kommunen har vedtatt!

Godt valg.