I en pressemelding fra kriseledelsen i Vågan kommune, bes nå frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner om å ta kontakt:

I forbindelse med Koronasmitten som nå sprer seg i Norge og resten av verden, ønsker Vågan kommune å komme i kontakt med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner i vår egen kommune som er villige til å bidra med ulike oppgaver i tiden fremover.

Kommunen har stående avtale om samarbeid under kriser med Vågan Røde Kors og Svolvær Sanitetsforening. Disse foreningene er allerede kontaktet i forbindelse med Koronautbruddet. Dersom du er medlem i en av disse foreningene anbefaler vi at du engasjerer deg via disse. For alle andre som ønsker å bidra, ber vi dere bruke linken nedenfor og registrere dere der.

Kommunen ser at et betydelig antall frivillige har meldt seg til tjeneste gjennom ulike Facebookgrupper. Dette er selvfølgelig flotte initiativ, men det er samtidig viktig for kommunen å få flest mulig til å registrere seg også i en felles oversikt over frivillige. Dette slik at kommunens helseledelse kan koordinere bistanden best mulig.

Vi ber derfor hver enkelt å vurdere å melde seg til tjeneste her, selv om man allerede har meldt seg via Facebook. Kommunen vil vurdere behovene for frivillig bistand fortløpende, og ta kontakt etter hvert som vi ser behovene melder seg.

Som frivillige vil du ikke blir satt til oppgaver som innebærer direkte kontakt med personer som har kjent smitte av korona. Frivillige hjelpere skal heller ikke overta helsearbeid/utføre helseoppgaver, men avhjelpe der kommunens helsefaglige ledelse trenger bistand.

I dette frivillige arbeidet er det viktig at den enkelte frivillige overholder noen hovedpunkter:

  • Smittebarriærer som er etablert ved karantene/isolering må ikke brytes.
  • Det må ikke foretas helsefaglige vurderinger gjennom den bistand som gis / gjennom den oppfølging som gis overfor de som er i hjemmeisolasjon eller karantene. Dette skal kun gjøres av kvalifisert helsepersonell.

  • Man skal være tydelig merket / ha tydelige tegn på seg som viser at man er frivillig deltaker, dette vil kommunen bistå med.

Frivillige lag/foreninger/ enkeltpersoner kan melde seg til tjeneste ved å følge linken:

https://frivillig.no/vgan-frivilligsentral/frivillig-innsats-og-mobilisering-i-tilknytning-til-korona

Videre kan spørsmål angående registrering rettes til Vågan frivillighetssentral ved Roger Olsen på mobil 90216170.