Sykefraværet i kommunen går ned: - Vi har de siste to årene sett en positiv utvikling

Vågan kommunes mange grep for å få ned sykefraværet blant sine ansatte ser ut til å virke.