Disse skolene i Vågan får nå flere lærere i klasserommet

Vågan kommune vil prøve ut to-lærersystem på fire klassetrinn ved to skoler fra høsten av.