Varsler innsparinger i Vågan - må kutte 40 millioner de neste årene: - Det blir strammere tider

Ordfører Frank Johnsen og varaordfører Lena Hamnes er ikke bekymret for røde tall for fjoråret, men erkjenner at kommunen må stramme inn framover.