Dropper å sette veivedlikehold på anbud: - Det fungerer bra i dag

Mandag ble det klart at politikerne i Vågan likevel ikke vil sette vedlikeholdet av de kommunale veiene ut på anbud.