Kåre flyttet hjem fra Danmark for å hjelpe ungdom: - De blir marginalisert og holdt utenfor

Kåre Abelsen er en av to ungdomsloser som siden nyttår har vært i sving ved skolene i Svolvær og Kabelvåg.