Avvikler driften i Lofotvekst AS

Styret i Lofotvekst AS har vedtatt å avvikle driften slik den er i dag. Vågan kommune ønsker nå å overta hele eierposten i selskapet.