Ikke hybelkrise i Lofoten i høst, men hybeleiere bes melde seg

– Hybelkrise har vi ikke, men vi trenger noen flere hybler, sier rådgiver Terje Knutzen ved Aust-Lofoten videregående skole. Mens man på Vest-Lofoten videregående ikke har venteliste for hybelboere, forteller miljøterapeut Vigdis Undstad.