Vågan kommune har vedtatt å gå videre med en omfattende utbygging av Vågan lokalmedisinske senter.

Det skal både samle en rekke helsefunksjoner og gi 15 nye sykehjemsplasser ved Byparken.

Men i prosessen har man ikke funnet en løsning for ambulansetjenesten. Det har ført til at Nordlandssykehuset nå skal finne andre lokaler i Svolvær.

– Det har vært utarbeidet flere løsningsforslag, men trang tomt og byggets utforming legger for store begrensninger til å kunne få en god og framtidsrettet løsning der en bygger videre på nåværende lokaler, har medisinsk direktør Beate Sørslett ved Nordlandssykehuset tidligere uttalt til Lofotposten.

– Bidrar med rask hjelp

Legene i Vågan reagerer kraftig på at ambulansen flytter ut. I et brev fra almenlegeutvalget i Vågan er en enstemmig uttalelse nå sendt kommunen.

– Dette er svært uheldig for legene, særlig på legevakt. Ambulansen bidrar med meget rask hjelp. De er til stede dersom lege ikke er ved vakta og akutt syke kommer uanmeldt og kan gi førstehjelp, heter det i brevet som er oversendt av leder Morten Bain som overfor Lofotposten understreker at alle legene i Vågan uttaler seg.

– Man tar ut den viktigste samarbeidspartneren vår. For oss er det en faglig trygghet, de tar imot folk som kommer på døren siden vi har hjemmevakt. Dette gjelder særlig turister som ikke vet hvor de skal ringe. Mange ganger har ambulansen også hjulpet til ved alvorlige tilfeller, utdyper Bain.

Økte kostnader

Erfaringen er også at unge leger ikke vil være alene på vakt. Legene mener nå kommunen må ta høyde for økte kostnader med økt bemanning på kvelds- og nattetid.

– Særlig når ambulansen flytter ut. Tilstedevakt for leger med hjelpepersonell vil gi helt andre driftskostnader enn i dag, framgår det av brevet fra legene i kommunen.

Ifølge Morten Bain har man også hatt overfall ved legekontoret.

– Ambulansen er vår nærmeste hjelp. Vi sitter alene og noen av oss føler seg utrygge, sier han.

Vil diskutere alternativ

Leger i Vågan har tidligere uttalt seg kritisk til planene for å bygge ut det lokalmedisinske senteret.

– Oppfatningen her er at vi har kommet veldig sent inn i prosessen, sier Morten Bain.

Legene i Vågan er fortsatt kritiske til utbyggingen, og ber nå kommunen vurdere alternative løsninger for et nybygg.

– Da kan vi få et helsehus som holder i 50 år, sier Morten Bain og peker blant annet på plass til utvidelser i framtiden, samle enda flere funksjoner og landingsplass til helikopter som i dag gjøres i veikrysset utenfor.

– Når Biltema kommer kan vi ikke gjøre det, mener han.

– Utbyggingen er vedtatt, er det realistisk at det nå skal gjøres en snuoperasjon i saken?

– Så lenge det ikke er bygd noe er det jo et håp. Dette er en tomt som når man har bygd dette her så er det ingen muligheter for utvidelser. Kommer det nye krav til kommunen eller behov for å styrke bemanningen får man ikke plass til flere, sier Bain og håper politikere og administrasjon vil ta diskusjonen om en annen løsning.

– Få opp et alternativ og kom og snakk med oss, sier Bain.

– Vil bli veldig rart

Høyrepolitiker og fungerende gruppeleder i den politiske posisjonen i Vågan, Frits Blix Hansen, er kjent med at legene har sendt brev.

Han er også styreleder i Vågan Eiendom KF.

– Som styreleder må jeg forholde meg til oppdraget kommunestyret definerer, sier han og viser også til at man forsøkte å få en løsning for ambulansen.

Blix Hansen er også representant i det samme kommunestyret som enstemmig gikk for Vågan lokalmedisinske senter til 80 millioner kroner i mars i år.

Den gang ble det også opplyst om at man trolig ikke lå an til å få med ambulansen. Blix Hansen mener det ikke er trolig at man politisk stopper satsingen nå.

– Jeg har ikke fått innspill til at vi politisk skal ta dette på nytt og skrinlegge planene etter å ha brukt så mye penger. Det blir veldig rart, sier han.

Partifelle Børge Larsen uttalte i kommunestyremøtet i mars at man ikke ville ha råd til å bygge helt nytt. Da ble det diskusjon om både størrelsen på tomta og eventuelt nybygg.

Rådmann Tommy Stensvik er kjent med brevet fra legene, men mener tilbudet i det lokalmedisinske senteret blir bra.

– Det vi har kommet fram til er en god løsning, mener Stensvik som ikke ser for seg at det er realistisk å starte på scratch igjen nå.

– Nei, vi har et vedtak i kommunestyret og vi har også fått tilskudd som er på plass. Vi jobber ut fra det kommunestyret har sagt, sier Stensvik som tidligere har pekt på utfordring med å finne stor nok tomt hvis man skulle bygd nytt.

– Samtidig ville vi sitte med en stor eiendom vi på mange måter ikke helt vet hva vi skal gjøre med, sier rådmannen nå etter brevet fra legene i kommunen.

Sykestua

Sykestua ble bygd i 1916. Inngangen mot vest via en stor utvendig trapp til et vindfang med store vindu. Mrk klesstativet med hvitt sengetøy til tørk. Bak Sykestua ser vi Larsen-gården. Foto: Lofotmuseets bildesamling

Svolvær sanitetsforeningens sykestue ble bygd i 1916

Ni år før "Sykestua" ble bygd, ble det søkt om å få etablert et likhus i Svolvær. Innbyggerne i byen ble stedt til hvile i Kabelvåg og en oppbevaringsplass av avdøde var nødvendig. Kistene ble forøvrig ført med båt til Kabelvåg.

Det ble i 1916 etablert en likkjeller i "Sykestua" som ble benyttet fram til 1927 etter at det ble vedtatt at det ikke skulle hensettes lik i sykestuens likrom og det skulle heller ikke holdes begravelser fra Sykestua.

Det ble senere bygd et frittstående provisorisk likhus nær sjøkanten ved Sykestua.

På 60-tallet ble sykestua utvidet med en ekstra seksjon mot vest.

Sanitetsforeningen døpte om Sykestua til Kløverhagen og det ble gjort en ny stor utbygging. I oktober 1995 sto Kløverhagen ferdigstilt med blant annet terapibasseng.

Nå bærer Sykestua i Svolvær navnet Byparken og det planlegges nå og bygge det hele om til Vågan Lokalmedisinske senter.

Ambulansen har hatt tilhold i eget bygg tilknyttet Byparken, men når neste utbygging kommer har man ikke funnet plass til ambulansestasjonen. Nordlandssykehuset og Vågan kommune kom ikke enighet om en løsning, og sykehuset flytter ambulansene ut.

På 60-tallet ble sykestua utvidet med en ny seksjon mot vest. Fortsatt står likhsuet og Nonshaugen i bakgrunn er bebygd.  Foto: Lofotmuseets bildesamling