Refugees welcome to Vågan arrangerte debatten i etterkant av visningen av Jan Vardøens film «Det Norske hus» som med humor ser på det å være ny i Norge.

– Ikke en belastning

Flere politikere, en journalist, en forsker og en filmskaper utgjorde panelet som debatterte spørsmålet «Er asylsøkere en ressurs for Norge?».

– Jeg tror de fleste som kommer hit ønsker å jobbe og gjøre noe fornuftig, sa Vardøen.

– De er en ressurs hvis vi lar dem få lov til å bli det. De er en ressurs hvis ikke vi ser på dem som en belastning, sa han i debatten som gikk for fullsatt sal.

– Alle er en ressurs

Vågan-ordfører Eivind Holst (H) møtte også til debatten.

– Asylsøkere er helt klart en ressurs. Alle mennesker er en ressurs, sa han.

Holst viste også til at det er staten som etablerer asylmottak der de ser det formålstjenlig. Kommunen på sin side sørger for tjenestetilbud, og bosetter også et antall som får opphold og lov å bli i landet. Det skal nå bosettes 50 flyktninger i kommunen i 2017.

– Vi skal ivareta dem på en god måte, sa Holst og viste også i debatten til Høyres politikk sentralt om å få til raske avklaringer og prosesser i asylsaker samt at situasjonen med stor tilstrømming over Storskog i 2015 skapte store utfordringer.

Debatten tok også for seg hvorvidt man greier å utnytte ressursen asylsøkere utgjør.

– Alle er en ressurs. Asylsøker eller hva det måtte være. Men opplagt er det en stor kapasitet, utfordringen er at de ikke kommer seg ut i arbeidslivet. Det er et samfunnsproblem, påpekte Ørjan Arntzen i Vestvågøy SV.

– Alle har et håp

Ismail A. Hussein fra Somalia fortalte om sitt møte med Norge. Han er i dag engasjert i AUF.

– Det var et veldig sterkt møte og utrolig bra. Samtidig visste jeg ikke noe om ting som foregikk her, sa han og fortalte at man fort kan bli stående utenfor og at det kan være vanskelig å komme inn i større miljøer.

Hussein mener også både nye og gamle landsmenn kan bli usikre på hverandre.

– Da blir det vanskelig, sa han og minnet også om at flyktninger ikke er en homogen gruppe.

– Men alle har et håp om å bli noe. Ingen kommer til Vågan for å «nave» og bli en del av den statistikken, sa han.

Gyri Mentzoni i Refugees welcome to Vågan er fornøyd med arrangementet.

– Det ble en interessant debatt og veldig bra at det kom så mange, sier hun og mener et av de sentralt poengene fra kvelden er at integrering er at ansvar for alle som bor her.

Det ble ikke så mye debatt og meningsbrytning, mange var ganske enige om mye?

– Vi forsøkte å få flere med for å spisse diskusjonen, men lyktes ikke denne gangen, sier Gyri Mentzoni.