Å skaffe Vågan ei bedriftshelsetjeneste startet egentlig da Arbeidstilsynet den 1. november 1982 tilskrev kommunen om dette manglende tilbudet. Men først 11. juli 1985 kunne kommunestyret vedta etableringen.

Vågan kommunale bedriftshelsetjeneste skulle virke i to år, men fra 1. juli 1987 ble den omorganisert (privatisert), og fikk navnet Vågan Bedriftshelsetjeneste AL. Et eget styre ble oppnevnt med leder Gunnar Løken fra Skarvik, Edvard Gunnarsen fra Stabburet, varaordfører Aase Falch fra Vågan kommune, Jan Høydal fra Lofotkraft, og Anny Hildrum.

I 1997 endret man selskapsform til Vågan HMS BA, og nå i jubileumsåret med 30 år som privat bedrift har man selskapsformen Vågan HMS SA.

94 medlemmer

I jubileumsåret har man en medlemsmasse på samlet 94 bedrifter å yte tjenester til i Vågan kommune.

Dette er bedrifter med alt fra en ansatt opp til Vågan kommune med sine rundt 800 ansatte. Kommunen har hele tiden vært den største, og er desidert største oppdragsgiver for Vågan HMS SA også i driftsåret 2017.

 

Bemanning

Dagens ansatte består av daglig leder Ida Mellingsæther, som er bedriftssykepleier akkurat som kollega Ann Helen Nilsen.

I tillegg jobber fysioterapeut Charlotte Halkier-Sørensen i bedriftshelsetjenesten, mens kommuneoverlege Jan Håkon Juul også har rollen som bedriftslege ved Vågan HMS SA.

Lokaler

I alle 30 årene som man har vært driftet som et privat selskap, har lokalene vært i 3. etasje i Moen-bygget i Svolvær. Men den første tiden som kommunal bedrift var man lokalisert i lokalene til Byparken «Sykestua».

Daglig leder Ida Mellingsæther forteller at i fjor fikk man gjort en stor renovering av lokalene i Moen-bygget, noe som var høyst påkrevet.

Forebygging

Ida, Ann Helen og Charlotte sier at det viktigste de driver med, er forebyggende arbeid i alle medlemsbedriftene i Vågan. Man jobber nært inn mot lederne, verneombud, tillitsvalgte, og Arbeidsmiljøutvalg i bedrifter som har dette.

Man kartlegger arbeidshelsen til hele arbeidsstokken, og bidrar med råd og innspill når bedrifter skal bygge om lokaler, eller skal omorganisere.

Man samarbeider også med bedriftene for å legge årlige planer for HMS-arbeidet, og hjelper til med å få på plass den nødvendige dokumentasjonen i bedriftene over HMS-arbeidet som Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet etterspør.

Bedriftshelsetjenesten avvikler også lovbestemte kurser av 40 timers varighet i helse, miljø og sikkerhet.

Dokumentasjon

– Bedriftene i Vågan er flinke i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Men det å oppdatere den formelle dokumentasjonen trenger man ofte hjelp til, sier Mellingsæther.

Arbeidshelse

Når det gjelder arbeidshelse, så er enkelte yrkesgrupper pålagt å ha helsekontroller hvert år, som røykdykkere, Avinoransatte og nattevakter i mer enn 50 prosent stillinger.

Ansatte som jobber med støy, støv, vibrasjoner og kjemikalier blir helsesjekket annethvert år. Også ansatte som jobber i yrker med biologisk smittefare, som rørleggere og helsepersonell, skal ha slike helsekontroller.

– Alle bedrifter får tilbud om helsesjekk annethvert år, uansett yrke. Helsesjekk er også en grei måte å få oversikt over ergonomiske utfordringer de ansatte opplever på arbeidsplassen, samt generell trivsel på jobb, sier Mellingsæther.

Og man bidrar også ved løsning av bedriftsinterne konflikter, gjør ergonomisk kartlegging av arbeidsplasser, sjekker lysforhold, luftkvalitet og riktig arbeids- og sittestilling.

Bedriftsbesøk

– Vi er mye ute på bedriftsbesøk, noe som er viktig for å skape gode relasjoner mellom oss og de ansatte i medlemsbedriftene. Bedriftshelsetjenestens ansatte får ved slike besøk en god innsikt i den enkelte bedrift. Og det blir lettere for oss å forstå yrkesgruppers behov ved å observere dem i deres egen jobbsituasjon, sier bedriftssykepleier Anne Helen Nilsen.

– Ikke alle bedrifter plikter å ha deler av eller hele arbeidsstokken tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Å være pliktig medlem av bedriftshelsetjenesten er lovbestemt, og det finnes nok fortsatt bedrifter som skulle vært tilmeldt, som ikke er det i dag i Vågan.

Bedrifter som ikke plikter å være medlem, kjøper likevel tjenester fra Vågan HMS SA i dag, og man ønsker gjerne at flere melder seg, sier Ida Mellingsæther.

Eget styre

Vågan HMS SA sitt styre består i jubileumsåret av styreleder Bergliot Elvestad fra King Oscar, Kristian Hansen fra Nobel Rør Installasjon, Bjørn Opsahl fra Avinor, personalsjef Nils Langlete fra Vågan kommune og Svein Erik Nilssen fra Tre Team Entreprenør.