Styreleder Johannes Rørtveit i Vågan Kystlag sier at han er kjempeglad for at Lofotposten som en kulturbærer i hele 120 år langs kysten, drar i gang LpDugnad for september med det mål å skaffe til veie de pengene som trengs for å sikre at motorjakten «Anne Bro» får et nytt dekk som er tett og varig, noe som er avgjørende for å bevare fartøyet til glede for nye generasjoner på kysten.

Rørtveit sier at dekket på M/J Anne Bro i mange år har representert et problem, da det lekker. Man har flikket på dekket mange ganger, men nå kreves en totaloverhaling skal man sikre fartøyet.

90 kvadratmeter

Han sier at hoveddekket har ei flate på 90 kvadratmeter, og det må drives og nates i gammel stil.

– Ideen om at de pengene vi ikke har i dag, kan framskaffes ved at man «selger» ut en kvadratmeter for 4000 kroner. Med mange nok gode givere håper vi å løse finansieringen. Denne givergleden tror vi at Lofotposten kan vekke både i Lofoten, Vesterålen og landet ellers som har et godt og nært forhold til kystkulturen, både private og bedrifter, sier styreleder Johannes Rørtveit.

Båteier Vågan Kystlag trenger en halv million kroner til formålet, og allerede har UNI-stiftelsen bevilget 100.000 kroner til formålet.

Det er uklart om hvor mye Riksantikvaren kan bidra, så alle bidrag både under og over 4000 kroner er hjertelig velkomne. Lofotposten har allerede bidratt som giver.

Til Vesterålen

– Vi er avhengige av å gjøre dette ut fra verneverdige kriterier, da originaliteten skal bevares under hele dekksprosessen.

– Kystlaget har derfor kontrakt med Blokken Skipsverft i Vesterålen som den 1. oktober vil starte arbeidene med å gi motorjakten nytt dekk.

Tidspunktet er valgt i oktober og november, for da er pågangen etter å leie fartøyet minst, og man kan ta det ut av drift uten å tape for mye inntekter.

Dette verftet har både kompetansen og varm hall til å gjøre arbeidet i, så det er et godt lokalt valg, sier Rørtveit.

I tillegg skal ildsjelene i kystlaget gjøre nødvendig forefallende dugnad mens jakten står i varm hall i Blokken.

Tradisjonsrik båt

Motorjakten «Anne Bro» var opprinnelig bygget som et seilskip for 106 år siden, men fikk motordrift i 1924.

I 1954 kom fartøyet til Henningsvær, der eier Odd Fredriksen drev aktiv fraktefart i 30 år, før det ble solgt til Vågan Kystlag, som nå eier det.

Trappen og dørene nede i fartøyet er faktisk den aller siste ordren som den nå nedlagte snekkerifabrikken i Henningsvær leverte fra seg.

Fartøyet inneholder også en annen artig sak, nemlig saluttkanonen som bookingansvarlig og maskinist Per Kristensen har bygget. Og det artigste av alt er at kanonen oppbevares i et skap bygget i teak som Leif Langnes fra Svolvær har bygget til formålet. Som råmateriale brukte han dørstokkene i teak fra gamle Svolvær skole.

Så ikke si at ildsjelene i Vågan Kystlag sløser med ressursene, men heller tar godt vare på dem, og fartøyet sitt.

– De gjør en fantastisk dugnad, som gjør både meg og mange andre stolte, noe vi også får gode tilbakemeldinger på når vi viser fram fartøyet både på kyststevner og til turister, sier Johannes Rørtveit.

Men også giverne skal settes pris på, og alle disse får en egen navneplakett om bord i ettertid.

Giverkonto: 4580.12.45734

Les mer om alle prosjektene i  LPdugnad