Her er Karl-Ove klar til å starte bygginga av tre eneboliger i rekke

Kabo Eiendom planlegger tre nye eneboliger i rekke i Åvika i Kabelvåg.