Gå til sidens hovedinnhold

Et skritt nærmere et skreisenter

Artikkelen er over 6 år gammel

Fylkesråden har bevilget 2,4 millioner til et skrei-senter.

– SKREI vil bli et dokumentasjonssenter for hele Nord-Norges fiskerihistorie. Det skal fremme identitet og stolthet vise betydningen fisket har hatt og har for Norge, sier fylkesråd for kultur miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen (Ap).
Det er fylkesrådet som har bevilget DA-midler til et forprosjekt som skal få fart på planene om Lofotfiskets kulturarvsenter.
– Et kvalitetssikret forprosjekt vil kunne utløse nasjonale midler til byggingen av SKREI. Prosjektet er presentert for politisk ledelse i en rekke departement og andre viktige nasjonale aktører som Riksantikvaren, Kulturrådet, Fiskeridirektoratet og Kystverket. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive. Men signalene er at en forutsetning for støtte er at det foreligger et ferdig forprosjekt med en kvalitetssikret kostnadsramme, sier Olsen.

Bygde landet

SKREI Opplevelsessenter skal ikke bare handle om Lofoten. Lofotfisket har hatt stor betydning også nasjonalt og internasjonalt fra eldre steinalder til i dag. Inntektene fra lofotfisket var blant annet sentral i byggingen av Trondheim og Bergen, og i senmiddelalderen utgjorde tørrfisken 80 prosent av norsk eksport til Europa.

Museum Nord

Nordland fylkeskommune har samlet innvilget 3.350.000 kroner. til mulighetsstudiet og skisseprosjektet. Så langt er arbeidet ledet av Storvågan AS i Kabelvåg, men Museum Nord vil framover får en sterkere rolle i forprosjektet.
 

Kommentarer til denne saken