Folkehøgskolen styrker oljevernet

Brynjar Tollefsen (t.v.) og Michal Reinholdtsen er enige om at oljevernkurset på folkehøgskolen er viktig for Lofoten.

Brynjar Tollefsen (t.v.) og Michal Reinholdtsen er enige om at oljevernkurset på folkehøgskolen er viktig for Lofoten. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Mer enn 100 elever fra Lofoten folkehøgskole skal i vinter læres opp som oljevernarbeidere. Gjennom de siste årene har skolen utvidet beredskapsstyrken for rydding av oljesøl med flere hundre frivillige.

DEL

- Dette er et tiltak som er gjort mulig gjennom rundhåndet sponsing fra oljeselskapet Eni Norge, og godt samarbeid med NorLense på Fiskebøl og Kystverket i Kabelvåg, sier rektor Brynjar Tollefsen på Lofoten Folkehøgskole i en pressemelding.

Lokal innsatsstyrke

- For skolen er dette oljevernkurset viktig av flere grunner. For det første utgjør våre elever en betydelig innsatsstyrke hvis det skulle oppstå en oljekatastrofe langs kysten. For det andre er det konkret og god læring for å forstå hva oljesøl innebærer for miljøet. Og for det tredje fører alltid kurset til mange gode diskusjoner om oljenæringa – og ikke minst om oljeaktiviteten utafor Lofoten, sier Tollefsen videre.

Norlense

Skolen hans har, med ett års avbrekk, gjennomført kurset i oljevernarbeid i syv år, og hele tida har elevene blitt registrert som frivillige i mobiliseringsstyrken. Det betyr at de kan kontaktes dersom situasjonen skulle kreve det.

Kursleder Michal Reinholdtsen ved NorLense sier at elevene fra Lofoten folkehøgskole er godt skikket til å delta i oppryddingsarbeid i kyst- og strandsonen etter kurset.

Kystverket

- Vi har i samarbeid med Kystverket laget et tilpasset kurs som både gir teoretisk innføring i oppgavene, og ikke minst praktisk opplæring i rengjøring etter oljesøl. Deltakerne får prøvd seg både på å samle opp olje på sjøen, og handtere forurensing i fjæra. Jeg er imponert over det engasjementet som legges for dagen, og er ikke i tvil om at disse elevene utgjør en verdifull innsatsstyrke.

I det sårbare midtpunkt

Rektor Brynjar Tollefsen peker på at Lofoten folkehøgskole ligger midt i det mest sårbare naturmiljøet her til lands, særlig når det gjelder viktige fiskerier. Dette er i seg sjøl en sterk motivasjon for å tenke på konsekvensene i tilfelle forurensing. Skolen skaper gjennom sin undervisning i friluftsfag og estetiske fag en sterk bevissthet rundt disse spørsmålene, og med en systematisk kursing i oljevernarbeid av alle elever hvert år, bygges det opp en godt motivert beredskapsreserve.

Velskolert

- Våre elever har ferdigheter som fort kan komme til nytte i en krisesituasjon i Lofoten. Særlig gjelder dette friluftselevene som får omfattende trening i å klatre og ta seg fram i vanskelig terreng – det vil si det terrenget som blir truffet ved et oljeutslipp i våre områder. Dessuten står vi som folkehøgskole svært fritt i forhold til tradisjonell pensumtenking, og kan på kort varsel gjøre deltakelse i oljeopprensking til objekt for vår pedagogiske virksomhet, sier rektor Tollefsen.

Artikkeltags